Pot En Pint En Leute

Eind 2008 kreeg Thieu Nies het idee om een bierproeversclub op te richten. Hij vroeg hiervoor de steun van zijn zoon Peter, en kreeg deze ook. Tijdens de eerste ledenvergadering werd onze vereniging tot ‘De Pepel’ Bierproeversclub gedoopt. De naam “De Pepel” heeft meerdere betekenissen. Aller eerst heeft deze te maken met de stamboom van Thieu Nies. In onze streken zijn mensen van Nies bekend als zijnde ‘vanne Pepel’. Pepel is een verbastering van het Franse papillon, wat vlinder betekent. Deze hebben we dan ook in ons logo verwerkt. Verder staat Pepel ook voor een afkorting: Pot En Pint En Leute, want dit is waar onze vereniging voor staat.

De doelstelling van onze vereniging is op de eerste plaats zo veel mogelijk plezier beleven. Daarnaast willen we onze leden ook een zo uitgebreid mogelijk kennis van de bieren uit de wereld geven, en de kunst van het bierproeven aan te leren. Hiervoor organiseren we verscheidene proeverijen, tapcursusen, uitstappen, bierfestival,… Doorheen het jaar proberen we verschillende activiteiten te organiseren.

Voorzitter Kurt Snyders
Secretaris
 Penningmeester Kurt Snyders
Bestuurslid Peter Ament
Kurt Stals
Jill Wullems
 Erelid en oprichter Mathieu Nies